Magistritöö probleem, eesmärgid ja uurimisküsimused

Kohtusin 5. märtsil Mardiga ja rääkisime pikalt mu magistritööst. Praeguse seisuga on mu töö teema “Kõrgete panustega e-testid võõrkeeleoskuse hindamiseks tõenduspõhise raamistiku ECD põhjal”

Probleem: Seoses digipöörde ja muutunud õpikäsitusega on tekkinud Eestis vajadus minna üle e-hindamisele (muu hulgas ka võõrkeelte e-hindamisele), kuid puuduvad uuringud selle kohta, millised on võimalikud lahendused (ja nendega kaasnevad ohud).

Eesmärk: Selgitada välja, millised on võimalikud lahendused selleks, et minna Eestis üle võõrkeelte e-hindamisele.

Uurimisküsimused:

 1. Milliseid lahendusi mujal maailmas võõrkeelte kõrgete panustega testimisel kasutatakse?  (traditsioonilised pabertestid vs computer-based testid vs adaptiivsed testid vs arvutihinnatavad testid; millised on võimalused kõigi nelja osaoskuse (kuulamine, lugemine, kirjutamine, rääkimine) e-hindamiseks)
 2. Mis on Eestis hetkeseis ja tulevikuplaanid. Millised on ootused ja vajadused? Millised antud lahendustest oleksid rakendatavad Eesti kontekstis?
 3. Kuidas erinevad mõõtmistulemused, kui panna paberil inglise keele riigieksam EISi ja viia läbi elektrooniline inglise keele riigieksam? (eelised, puudused, võimalused, ohud)
 4. Milline on parim Eesti kontekstis rakendatav lahendus lähiaastatel ja pikemas perspektiivis?

Sain palju mõtteid ja lugemismaterjali, millega lähemalt tutvumiseks pole mul kahjuks eriti aega olnud. Ehk lähiajal leian selleks aega.

Advertisements
Posted in Kevadsemester 2018, Magistriseminar I | Leave a comment

Digiõppevara: reflektsioon ja esimene ülesanne

Digiõppevara esimeses kontakttunnis tegelesime päris alguses mõtete kogumisega selle kohta, mis üldse on digiõppevara (millist liiki; millised on selle osad/komponendid; kuidas seda luuakse). Koostööna sai koostatud mõistekaart ja kuulasime ka Mardi ülevaadet digiõppevara ajaloost.

Jällegi puutusime kokku õppedisainist tuttava terminiga “õpiobjekt.” Saime teada, et digiõppevara peab olema kergesti leitav, taaskasutatav, kohandatav erinevatele õppijatele ning töötama erineva tarkvaraga. Kui õppematerjalil on metaandmed küljes ja teised saavad seda ka kasutada, siis on tegemist õpiobjektiga, muidu pigem mitte.

Päris palju aega veetsime e-Koolikotis. Olen sellega ka varasemalt veidi kokku puutunud. Käisin sügisel ühes õpitoas, kus õpetajatele e-Koolikotti tutvustati. Sealt jäi mulje, et tegemist on arendusjärgus kohaga, kus kõik ikka päris nii veel ei tööta nagu peaks. Proovisime ka tunnis mingeid materjale otsida ja ikka esines see probleem, et kui otsida gümnaasiumiastmele mõeldud materjale, on tulemuste hulgas 6. klassile mõeldud asju. Või kui otsida inglise keele materjale, tuleb sekka ka vene ja prantsuse keelt. Tundub nagu oleks midagi seal metaandmetes paigast ära.

Selgus, et tegelikult on tegemist nuhkija-programmiga, sest see kogub andmeid selle kohta, kas ja kui palju materjale kasutatakse. Ka tuleks e-Koolikotti materjale lisades pidada meeles seda, et üles ei tohiks midagi laadida, pigem tuleks linkida, sest tegemist pole idee järgi mitte repositooriumi vaid kataloogiga. Siin tundub olevat väike vastuolu, sest asutuses, kus ma töötan, oli samuti plaan uuemad materjalid e-Koolikotti üles laadida (just laadida, mitte linkida), just sel põhjusel, et meie asutuse kodulehe näol ei peaks otsustajate arvates olema tegemist mitte repositooriumi vaid kataloogiga.

Jälle läks jutt (nagu tihti Mardi loengutes) keelele ja terminitele, mis mulle isiklikult väga meeldib. Saime teada, et keeleinimeste jaoks ei ole “vistutamine” hea sõna. Tuleks kasutada hoopis terminit “pookimine.” Ja mina just hakkasin kasutama sõna “vistutama”!

Päris suure osa tunnist rääkisime litsentsidest (kopeerimine, levitamine, modifitseerimine, esitamine). See on selline teema, mis muutub üha aktuaalsemaks ilmselt igal alal, sest materjali, mida internetist leida võib, on ju tohutult. Mõned huvitavad mõtted, mis teada sain ja mis edasi mõtlema panid:

 • Kui autori surmast on möödas 70 aastat, ei saa järeltulijad raha nõuda.
 • Kui midagi ei ole autoriõiguste kohta kirjutatud, rakendub automaatselt copyright ja kasutada ei tohi.
 • Gustav Klimti surmast on möödas 155 aastat ja tema töid võiks teoreetiliselt kasutada, AGA fotot Klimti maalist ei tohi kasutada, sest fotograaf pole selleks õigust andnud.
 • Meemid ja YouTube ei lähe kokku praeguse copyright seadusega.

Selle teema kohta võib öelda, et see läheb kohati ikka absurdiks kätte ära, sest seadused ei jõua digimaailma kiirele arengule kuidagi järele.

Ka oli tunnis põgusalt juttu aine raames tehtavast piloteerimisest. Kuna ikka päris täpselt veel ülesannet ei selgitatud, otsustasime äraootavale seisukohale jääda ja mitte väga sellega kiirustada.

Lisan siia postitusse ka vastuse esimesele ülesandele, mis puudutab digitaalset õppevara ja selle levitamise platvorme.

Kõigepealt paar sõna minu senistest kokkupuudetest digiõppevaraga. Olen koolist ja õpetamisest viimased 4 aastat eemal olnud ja kui oma senist kogemust analüüsima hakkasin, mõistsin kohe, et areng on digiõppevara kontekstis ikka tõesti tohutult kiire ja ehkki olen õpetamisest eemal olnud vaid mõned aastad, meenuvad mulle esimesena inglise keele õpikute juurde käivad CD-ROMid kuulamisülesannete, testide ja lisamaterjalidega, mida enam vist nii väga ei kasutata. Viimasel ajal saab ilmselt õpikuga koos osta ligipääsu kirjastaja poolt loodud keskkonnale, kust materjalidele ligi pääseb. Üsna palju kasutasin veebisõnastikke. Ka olid mul kunagi õpetamisel lemmikud veebilehed, kust sai materjale alla laadida. Meediakursust õpetades kasutasin tihti YouTube’i. Näiteks selline koht nagu http://www.esl-galaxy.com/ Väga võimalik, et see on ka praeguseks juba vananenud koht.

Kuna ma ise ei õpeta, siis pean pigem rääkima sellest, milliseid teiste poolt koostatud õppematerjale kõige enam oma õppimise toetamiseks kasutan. Praegu haridustehnoloogiat õppides on kõige rohkem abi kursusekaaslaste blogidest, mida ikka jõudumööda lugeda üritan ja muidugi õppejõudude loodud blogidest (eriti näiteks Hansu omadest, sest seal on mitme aasta materjalid ja mahukad esitlusfailid). Mingit väga head süsteemi mul leitud materjalide haldamiseks ei ole. Kui veel õpetajana töötasin, siis salvestasin leitud asjad klasside ja märksõnade kaupa omale arvutisse. Meil oli võõrkeeleõpetajatega ühiskaust, kus oma koostatud materjale jagasime. Praegu salvestan ainekonspektidesse linke  leitud materjalidest. Õppimise käigus on mul tekkinud teatud kursakaaslaste blogid, mida ikka jälgin. Kuigi suur kommenteerija ma muidugi ei ole… kahjuks…

Eesti õpetajad ei taha väga oma materjale jagada erinevatel põhjustel. Paljud arvavad ilmselt, et need pole piisavalt head. Võimalik, et õpetajatel pole väga aega oma materjale nii heaks toimetada, et neid kuskile teistele kasutamiseks üles laadida. Võib-olla on asi ka kultuuriline, oleme tagasihoidlikud ja ei taha väga jagada. Ka võib probleem olla selles, et õpetajad ei ole eriti hästi erinevate litsentsidega kursis ja ei taha/julge materjale jagada, sest nad ei taha autoriõigusi rikkuda.

Tutvusin lähemalt Tartu Ülikooli repositooriumiga http://dspace.utlib.ee/, kust võib leida TÜ õppejõudude koostatud õppematerjale ja õppevideoid. Välimuse poolest on TÜ repositioorium tunduvalt vanamoodsam kui e-Koolikott. Meelib see, et otsinguga leitud TÜ materjalide juures on tihti lühike kirjeldus või ülevaade sellest, mis materjaliga konkreetselt tegu on. e-Koolikotis on esialgu näha ainult materjali nimi ja kooliaste. Nii tuleb klõpsata materjalile ja alles siis on täpsemalt näha, millega tegemist on.

Põhjused, miks TÜ repositooriumisse või e-Koolikotti materjale otsima satutakse, on ilmselgelt väga erinevad. Esimene on ju ülikooli repositoorium, teises on aga lingid pigem üldhariduskoolide õpetajate jaoks kasulikele materjalidele. TÜ repositioorium jätab arusaadavatel põhjustel akadeemilisema mulje ja tekib tunne, et sealsed materjalid on usaldusväärsemad kui need, mis e-Koolikotis üleval on. Üks probleem, mis repositooriumitega tekkida võib, on see, et materjale otsides võib end sinna unustada ja palju aega surnuks lüüa. Tihti ei õnnestu õpetajana leida just täpselt seda, mida vaja oleks, seega võib olla kiirem ja lihtsam vastav materjal ise valmis teha. Kohandasin õpetajana töötades leitud materjale väga tihti enda õpilaste vajadustele vastavaks. Samas võib repositooriumites ringi kolades sattuda vägagi inspireerivate materjalide peale, mis aitavad tekkida uutel ideedel ning õpetamist põnevamaks ja efektiivsemaks muuta.

e-Koolikoti idee on väga hea, aga mulle tundub, et ta on (nagu kõik uued asjad) veidi kasvuraskustes. Tihti on need, kes e-Koolikotti satuvad, veidi hämmelduses. Ilmselt kujunduse pärast, sest e-Koolikott ei näe välja nagu teised sarnased kohad, millega ollakse harjunud (nt Koolielu). Võõrkeeleõpetajatelt olen kuulnud, et kuna e-Koolikotis on palju viiteid võõrkeelsetele õpikusarjadele, jääb esialgu mulje, et seal ongi ainult sellised asjad. Ilmselgelt on seal aga ka põnevaid materjale, tuleb vaid veidi vaeva näha ja need üles leida. Eks kõik uued asjad tahavadki veidi harjumist…

Posted in Digitaalne õppevara, Kevadsemester 2018 | Leave a comment

Magistritööst

Kevadsemestri esimene aine oli “Magistriseminar I” (esimene Hansu postitus siin). Natuke tundub kuidagi ootamatu, et oleme ühe semestri ainult õppinud ja juba peab magistritöö peale mõtlema hakkama, aga samas on see ka igati loogiline, et kõik ikka kenasti graafikus püsiksid. Kaks aastat on ikka väga lühike aeg. Tegelikult oli mul juba sisseastumiskatsetel esialgne idee magistritööks olemas. Kui kontakttunnis soovitati juhendajate poolt pakutud ideedega kaasa minna, pidin kahjuks vastuvoolu ujuma (mis pole minu puhul üldse tavaline) ja jäin oma esialgsele ideele kindlaks.

Päris esimene ja väga üldine teema on mul siis “Kõrgete panustega e-testid vs pabertestid (fookus võõrkeeleoskuse mõõtmisel)”. Juhendajaks soovitati Mart Laanperet. Kirjutasin talle, tutvustasin oma ideed ja sain väga kiire vastuse, et teema on väga põnev ja Mart on juba ammu oodanud, et keegi mu töökohast sellise teema oma magistri/doktoritööks ette võtaks. See oli küll päris julgustav. Kohtume järgmise nädala alguses ja saame vast esialgse plaani paika.

Töötan suures asutuses, kus koostatakse muu hulgas ka kõrgete panustega teste. Tegelen igapäevaselt sellega, et Eesti noorte inglise keele oskus saaks gümnaasiumi lõpus mõõdetud. Loomulikult on digipööre ka meieni jõudnud ja olen seotud võõrkeele e-tasemetööde ja e-eksamite arendamisega. Oleme pannud kokku inglise keele e-hindamise kontseptsiooni. Protsessi käigus selgus, et ega Eestis väga palju e-testimisest (just võõrkeelte e-testimisest) ei teata. Uurisin veidi varasemaid Eestis kaitstud töid ja väga midagi sarnasel teemal leida ei õnnestunud. Mõtlesin, et võiksin alustada võimaluste kaardistamisest ja praeguste praktikate võrdlemisest (ühes äärmuses traditsiooniline pabertest, teises näiteks Cambridge English Assessmenti poolt välja töötatud testid, kus arvuti suudab hinnata kõiki nelja osaoskust). Võiksin analüüsida, milliseid lahendusi Eestis võiks kasutada, mida saaks rakendada, mida peaks selleks tegema, jne. Ka saaksin viia läbi katsetuse ja võrrelda, mis juhtub, kui paberil inglise keele riigieksam EISi panna ja elektrooniliselt läbi viia. Selgitaksin välja ohud ja võimalused. Sellised mõtted siis praegu. Ilmselt saan fookuse paremini paika pärast Mardiga kohtumist.

Magistritöö kirjutamine iseenesest ei tundu olevat midagi hirmsat. Teen seda juba kolmandat korda, seega kogemust mul juba veidi on. Ka on väga hea, et saan lõputöö tihedalt oma igapäevatööga siduda.

Tutvusin ka 3 TLÜs kaitstud magistritööga. Otsisin selliseid, mis oleksid võimalikult hiljuti kaitstud ja seotud hindamise või võõrkeeltega. Oli plaan ka Tartu Ülikooli töid uurida, aga selleni kahjuks veel ei jõudnud. Küllap jõuan.

Esimesena hakkas silma “Veebipõhiste hindamismudelite rakendamine uurimistööde kujundaval hindamisel gümnaasiumis” (Autor: Piret Joalaid, Juhendaja: Mart Laanpere, kaitstud 2017). Piret Joalaid andis oma töös ülevaate uurimistöödele esitatud nõuetest, hindamisest, hindamismudelitest, hindamismudelite koostamise veebikeskkondadest. Ta kasutas oma töös arendus- ehk disainiuuringut (ingl k design-based research). Oli täitsa huvitav lugemine.

Teiseks lugesin “Kooli digiküpsuse hindamise vahend Digipeegel” (Autor: Elin Karuoja Juhendaja: Mart Laanpere, kaitstud 2016). Töös räägiti põgusalt digipöördest koolides ja muutunud õpikäsitusest. Need on väga tihedalt seotud ka e-hindamise arendusvajadusega Eestis. Ka oli töös veidi juttu hindamisest. Uurimisküsimused, millele selles töös vastust otsiti, olid järgmised:

 • Millised on olemasolevad ja eeskujuks sobivad enesehindamise metoodikad ja instrumendid ja mil määral need Digipeegliga sarnanevad?
 • Millised kitsaskohad ja probleemid tekivad koolis digiküpsust hindamisvahendiga Digipeegel mõõtes?

Jällegi oli täitsa huvitav lugemine. Pigem sel põhjusel, et eelmisel semestril puutusin ka Digipeegliga nii mõneski aines kokku.

Kolmandaks valisin “Digitehnoloogia lõimimise võimalused ja väljakutsed vene keele kui võõrkeele õpetamisel” (Autor: Maiga Hallap Juhendaja: Terje Väljataga, kaitstud 2017). Põhjuseks, miks just see töö, oli fakt, et töös käsitleti võõrkeele õpetamist. Töös tegeleti õppevara analüüsiga, õpistsenaariumite kavandamise ja väljatöötamisega. Töö autor kasutas õpistsenaariumite kirjeldamisel LePlanner’it, millega sügissemestril isegi kokku puutusin. Mõtteid tekitas töös kasutatud  kvalitatiivne tegevusuuring, mille kohta kavatsen  kindlasti veidi juurde uurida.

Otsisin ka oma teemaga haakuvaid teadusartikleid. Kuna järgmises loengus pidi põhjalikumalt APA-stiilist juttu tulema, ei ole mul praegu vist viitamisega hästi. Pole lihtsalt üldse aega hetkel 😦

Komistasin kohe alguses terve raamatu otsa. Autoriteks Chapelle,Carol A. ja Sauro, Shannon (2017). Pealkiri: The Handbook of Technology and Second Language Teaching and Learning. Ilmselt pean selle lähiajal endale hankima, sest seal on peatükk kõrgetega panustega testidest ja tehnoloogia kasutamisest.

Lisaks mõned viited artiklitele, mida tuleks lähemalt uurida:

 • Assessment Systems. Computerized Adaptive Testing: The Future of Assessment. http://www.assess.com/adaptivetesting/?nabe=5447296772997120:0.
 • Becker, Kirk A. & Bergstrom, Betty A. (2013) Test Administration Models. Practical Assessment,      Research     &       Evaluation, Vol     18,     No     14. http://pareonline.net/getvn.asp?v=18&n=14
 • Brown J. D. 2004. For computerized language tests, potential benefits outweigh problems. Essential Teacher, 1, 4, 37– 40.
 • Choi I-C., Sung Kim K., & Boo J. 2003. Comparability of a paper-based language test and a computer-based language test. Language Testing, 20, 295– 320.
 • Leacock C. 2004. Scoring free-responses automatically: A case study of a large-scale assessment. Examens, 1, 3. English version available online at http://www.ets.org/research/erater.html
 • Ballard, L., Lee, S. (2015, March 18). How young children respond to computerized reading and speaking test tasks. Paper presented at the Language Testing Research Colloquium, Toronto.
 • Progress and New Directions in Technology for Automated Essay Evaluation Author(s): Burstein, Jill ; Chodorow, Martin Publication Year: 2010 Source: Kaplan, Robert B. (ed.) The Oxford Handbook of Applied Linguistics. New York: Oxford University Press, 2010, p529-538
 • Automated Essay Scoring and the Search for Valid Writing Assessment. Author(s): Klobucar, Andrew ; Deane, Paul ; Elliot, Norbert ; Ramineni, Chaitanya ; Deess, Perry ; Rudniy, Alex Publication Year: 2012 Source: Bazerman, Charles; Dean, Chris; Early, Jessica; Lunsford, Karen; Null, Susie; Rogers, Paul; Stansell, Amandal (eds.) International Advances in Writing Research: Cultures, Places, Measures, Anderson, S.C.: Parlor Press, 2012, pp. 103-119.
 • Moving the Field Forward: Some Thoughts on Validity and Automated Scoring Author(s): Bennett, Randy Elliot Publication Year: 2006 Source: Williamson, David M.; Mislevy, Robert J.; Bejar, Isaac I. (eds.) Automated Scoring of Complex Tasks in Computer-Scoring. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2006, p403-412

Kui olen koos Mardiga teema täpsemalt paika saanud, saan täpsemalt edasi uurida ja konkreetsematel teemadel kirjandust otsida.

Advertisements
Posted in Kevadsemester 2018, Magistriseminar I | Leave a comment

4. kontakttunni reflektsioon

Neljandas ehk viimases kontakttunnis tegelesime selliste teemadega nagu innovatsiooniaudit, – portfoolio ja -strateegia. Tabasin end mõttelt, et kõige paremini tekitavad minu jaoks seoseid kõikvõimalikud elulised näiteid.

Tuli juttu innovatsioonimudelite põlvkondadest. Pean tunnistama, et torustiku-mudel tekitas minus päris suurt äratundmist. Suurte organisatsioonide puhul võib päris tihti tekkida võrdlus silotornidega, kus eri osakondade vahel koostööd ei ole, sest eeldataksegi, et nad on üksteisest eraldi. Keskendutakse partneritele ja klientidele, aga mitte rohkem. Suuremat pilti ei nähta, kahjuks.

Tiddi innovatsiooni elukaare juures rääkisime sellest, kuidas innovatsiooniprotsessi alguses eksiseerivad koos nii uus kui vana lahendus, siis toimub üleminek (muidugi mitte alati, sest suur osa innovatsioonidest jääbki ainult ideeks) ja siis keskendumine sellele, kuidas kulusid vähendada ja uuendus võimalikult efektiivselt toimima panna. Oleks huvitav  teada, kas 5 aasta pärast on pabereksamid Eestis täiesti kadunud või eksisteerivad koos e-eksamitega.

Rääkisime innovatsiooniauditi mudelitest või raamistikest. Rühmatöös tuleb mõnda neist kasutada ja meie oma rühmas saame veel lisaks Digipeegli raamistiku tulemused ära kasutada, sest meie valitud organisatsiooni kohta on need juba olemas.

Ma polnud kursis, et Euroopa Komisjonil on ka raamistik SELFIE , mis on Mardi sõnul see 80% sarnane Digipeeglile.  Uurisin seda veidi lähemalt ja selgus, et sarnasusi on tõesti päris palju.

Jutt viis edasi innovatsiooniportfooliotele. Tasakaalustatud innovatsiooniportfoolis on 70% tuumik-innovatsiooni (leitakse võimalusi, kuidas olemasolevat efektiivsemaks ja paremaks muuta), 20% laiendavat innovatsiooni (laienetakse uutesse sektoritesse/sihtrühmadesse) ja 10% transformeerivat innovatsiooni (laienetakse sihtrühmale, mida varem ei eksisteerinud). Otsisime koos näiteid transformeerivast innovatsioonist. Tulid sellised näited nagu juutuuberlus (mõned aastad tagasi sellist asja ei eksisteerinud), smside saatmise võimalus mobiiltelefonides (paistab, et seda hakkavad vaikselt välja suretama kõikvõimalikud äpid, nt WhatsApp, FB Messenger aga ka iMessage) ja haridustehnoloogid (selgus, et Eesti on põhimõtteliselt ainuke riik, kus selline amet olemas on).

Pärast pausi kiirustasin lennujaama ja ei ole täpselt kursis sellega, mis tunnis edasi sai, aga kuulsin teistelt, et tegeleti edasi rühmatööga. Paistab, et tundides jõuame teooriat hästi natuke nuusutada, aga rühmatöös peab kõik põhinema mingitel teooriatele, millest korralikku suurt pilti pole veel tekkinud (ei saagi ilmselt nii lühikese ajaga tekkida). Nii me siis kuidagi komberdame läbi nende tööde katse ja eksituse meetodil. Mingit tagasisidet väga pole saanud. Tundides oleme paar korda uurinud, kas saame ikka õigesti aru ja kas tasuks teha nii või naa. Saame palju julgustust, et kõik on väga äge ja õige. Kui päriselt kirjutamiseks läheb, pole ikka päris kindel, kas see on see, mida meilt oodatakse…

 

Advertisements
Posted in Innovatsioonitehnoloogiad, Sügissemester 2017 | Leave a comment

Õppedisaini alused: tagasiside

WHAT? – mida ma olen õppinud ja oma õppimise näitamiseks kogunud (minevik)

Kursuse ülesehitusest ja korraldusest: kursus koosnes neljast kontakttunnist, ühest suurest rühmatööst ja paarist iseseisvast ülesandest. Tegin kõik ülesanded ja rühmatöö ära, reflekteerisin oma kogemust ja osalesin kolmes kontakttunnis. Viimasesse kahjuks ei saanud minna, sest olin muude kohustustega seoses välismaal. Selles mõttes oli kursus hästi üles ehitatud, et iga kontakttunni materjalid olid eDidaktikumis kättesaadavad ja iseseisvalt tutvumiseks piisavalt põhjalikud. Ka oli suureks abiks kursusekaaslaste blogidest reflektsioonide lugemine, mille abil sain viimasest tunnist siiski üsna hea ülevaate.

Antud aine juures oli väga kummaline see, et kui ühes loengus tekkis õhin ja kõik tundus võimalik, siis teises tunnis tekkis hoopis masendus ja tunne, et mitte midagi ei saa aru ja kõik on valesti. Kuna meil õnnestus tänu Katrele oma projektiga siduda ka õpilased, tundsime ilmselt teistest veidi suuremat survet asjadest aru saada ja kõike võimalikult õigesti ja võimalikult kiiresti teha.

Huvitav oli tutvuda peamiste õppedisaini mudelitega ja taaskohtuda Bloomi taksonoomiaga. Veidi tundus, et kursus jäi üsna Merrilli kivike tiigis mudeli keskseks. Päris lõpuni ei saanudki aru, miks me oma prototüübi just sellest konkreetsest teooriast lähtudes üles pidime ehitama.

 

SO WHAT? – ja mis sellest? – miks (mis osad sellest) on see minu jaoks oluline (olevik)

Relevantsus: kuna ma ei tööta hetkel koolis, ega pea kursusi ega õppetunde ise disainima, tundus mulle algul, et ilmselt ei saa ma õpitut oma töös igapäevaselt kohe kasutama hakata. Tegelikult olen aru saanud, et õpitust on mulle edaspidi kindlasti kasu siis, kui valmistan ette seminare, ettekandeid või töötubasid õpetajatele. Kuna plaanime tulevikus pakkuda õpetajatele veebipõhiseid kursusi, kuluvad ainest saadud teoreetilised ja praktilised teadmised kahtlemata ära.

Õppematerjalid: õppematerjalideks olid meil loenguslaidid, artiklid lugemiseks ja kursusekaaslaste blogid. Tundus, et sellest piisas täiesti. Lisaks teoreetilisele materjalile õppisime väga palju praktilise töö käigus. Meeldis väga see, et “Õpikeskkondade” ja “Õppedisaini aluste” rühmatöö oli üks ja sama. Nii oli rohkem aega ühele rühmatööle keskenduda ja seda eri nurkade alt analüüsida.

Vahendid/õpikeskkond: materjalid ja ülesanded olid üleval eDidaktikumis, mis tundub üsnagi hea keskkond, aga kahjuks on tal siiski väiksed kalad sees. Näiteks saan ma vastuseid postitada ainult Mozilla kaudu ja ühes teises aines polnud mingil põhjusel võimalik mind minu rühmaga liita. Suures plaanis asi siiski töötab. Väga meeldib see, et ülesanded ja tähtajad on konkreetselt kirjas. See aitab paremini näha, mis ja milliseks tähtajaks ära tuleb teha. Veelgi toredam oleks olnud see, kui kõik ülesanded oleksid kohe kursuse alguses näha olnud. See, et neid vahepeal juurde tekkis (osa üsna ebaloogiliste tähtaegadega ka veel) mõjus korraks veidi frustreerivalt.

Kõige rohkem ilmselt õppisin seda, kuidas pea ees vette visatuna ujuma õppida. See õnnestus mul sel põhjusel, et sattusin väga heasse rühma, kus suutsime rasketel hetkedel üksteise motivatsiooni üleval hoida, asju rahulikult võtta või isegi nalja visata. Saime aru, et vahel ei saagi töö käigus tagasisidet ja tuleb asju teha lihtsalt oma parima äranägemise järgi.

 

NOW WHAT? – kuhu edasi? – mida kavatsen õpituga peale hakata, kuhu soovin areneda edasi (tulevik)

Peame kevadel hakkama oma magistritöö peale mõtlema ja sain kursuse käigus päris palju ideid selles osas, kuhu suunas mu magistritöö minema hakkab. Väga võimalik, et uurin õppedisaini teemat veel põhjalikumalt edasi. Olen üsna kindel, et järgmised kursused toetavad mind sel teel.

Advertisements
Posted in Õppedisaini alused, Sügissemester 2017 | 1 Comment

3. kontakttunni reflektsioon

3. kontakttunnis rääkisime alustuseks jälle Merrilli kivike tiigis mudelist ja Merrilli õpitulemuste taksonoomiast. Sellest lähtuvalt peaks õpetaja pidevalt oma töös ülesandeid analüüsima ja tükeldama ning mõtlema selle peale, kas ta õpetab nüüd fakti, mõistet, protseduuri või reeglit ja kas õpilaselt eeldatakse millegi teadmist, mõistmist, rakendamist või hoopis kõrgemal tasemel mõistmist. Õpetaja peaks kasutama oma töös pidevalt kas tell, show, ask või do lähenemist. Need on ka komponendid, millest õppestrateegia koosneb. Näiteks nii:

 1. Esitle (SHOW) tervikülesannet/juhtumit (whole task)
 2. Kirjelda (TELL) seonduvaid teadmuse osiseid (mõisted, protseduurid)
 3. Demostreeri (SHOW) ülesande/juhtumi lahendust
 4. Esitle (SHOW) alternatiivset (keerukamat) ülesannet/juhtumit
 5. Õppijad rakendavad eelmise juhtumi kogemust uue juhtumi peal (DO)
 6. Esitle (SHOW) täiendavaid osiseid ja kontrolli nende mõistmist (ASK)
 7. Demonstreeri (SHOW) täiendavate osiste lahendusi
 8. Korda samme 4 – 7, kuni õppijad tulevad tervikülesandega ise toime

Jäin mõtlema selle üle kui paljud õpetajatest teadlikult antud lähenemist kasutavad. Alateadlikult teevad aga paljud midagi sarnast päris kindlasti.

Ka tutvusime tunnis põgusalt sellise huvitava pluginaga nagu H5P . Mul oli kindel plaan seda lähemalt uurida, aga veel ei ole kahjuks jõudnud. Tundub väga põnev lahendus ja mu rühmakaaslased tegid me prototüübis juba ka mõned katsetused. Vistutamine Google Pages’isse ei õnnestunud kahjuks, aga kasutada saab ikka. Loodetavasti leian ka lähipäevil aega veidi katsetada.

Ja üks huvitav avastus veel sellest kontakttunnist, mille peale polnud varem mõelnudki. Kui olla kogu aeg Google’i kontoga sees, kogutakse sinu kohta pidevalt andmeid (mis pole muidugi mingi uudis) ja sinu edasised päringud kuvatakse vastavalt sinu eelistustele. Katsetasime seda ja tulemused olid üllatavad. Kui guugeldasime näiteks sõna “ilves”, sai osa meie rühmast esimeseks tulemuseks looma, osa president Ilvese, osa aga hokitiimi. Põnev!

Ülejäänud tunnist tegelesime rühmatööga ja tekkis jälle selline hetk, kus saime kõik aru, et me ei saa mitte midagi aru. Päris keeruline on asju teha, kui tööülesanne pidevalt muutub. Vahepeal tundus isegi, et oleme kõigest valesti aru saanud ja kaks kuud mingeid valesid asju teinud, ehkki meil on prototüüp juba ka põhimõtteliselt valmis. Nii hull õnneks asi siiski ei olnud ja paar nädalat hiljem saime Hansu tunnis oma projekti kaitstud. Lahkusime aga kõik sellest konkreetsest õppedisaini kontakttunnist suurema või väiksema traumaga…

Advertisements
Posted in Õppedisaini alused, Sügissemester 2017 | Leave a comment

Lühike reflektsioon

Lugesin oma õpilepingu uuesti läbi ja kuna olin sinna lõppu kirjutanud, et pean kindlasti reflektsiooni kirjutama, võtangi selle aja ning teen seda. Seon reflektsiooni kõikide rühmatöödega, mis on nähtavad Hansu blogis. Loodetavasti kirjutab Hans ka reflektsiooni 😉 Tegelikult ta rääkis ka veidi oma mõtetest laupäevases tunnis.

Need (peaaegu) 3 kuud on möödunud ikka meeletu kiirusega. Lubasin õpilepingus, et lähenen õpitule kahest vaatenurgast – õpetajana ja testikoostajana. Olengi seda pidevalt teinud, ehkki pean tunnistama, et jään koolist ja õpetamisest iga päevaga üha kaugemaks, sest mul lihtsalt ei ole kõigeks aega. Pean tunnistama, et olin eri keskkondadega tutvudes veidi üllatunud. Selle 3 aasta jooksul, mis ma koolist eemal olen olnud, on ikka päris palju muutunud. Võimalik, et juba siis olid olemas võimalused ja keskkonnad digiõppe läbiviimiseks ja ma lihtsalt ei olnud nende võimalustega kursis. Nüüd aga tekkis tänu õpikeskkondade kursusele isegi mõte, et võiksin tulevikus õpetajatööle tagasi minnes pakkuda hoopis mõnd e-kursust. Tean, millised võimalused selleks olemas on ja õpiksin oma kogemusest kahtlemata palju juurde. Juhtusin paar nädalat tagasi kooli juhtkonnaga sel teemal rääkima ja nad näisid sellest vägagi huvitatud olevat.

Testimise vaatenurgast sain ka kinnitust, et kõik on võimalik. Seal tuleks ilmselt kasutada mõnd suletud keskkonda, sest materjalid, mida suulise osa hindajate ja intervjueerijate koolitamisel kasutame, on veidi konfidentsiaalsemat laadi. Ka on meil üks suur ja kogenud rahvusvaheline partner, kes koolitab oma hindajaid valdavalt e-kursuste kaudu. Tekkis huvi, kuidas nemad seda täpsemalt teevad ja millist keskkonda kasutavad. Püüan selle kindlasti lähiajal välja uurida ja oma plaane edasi arendada.

Lubasin õpilepingus, et osalen kõigis kontakttundides ja mõtlen hoolega kaasa. Seda ka tegin. Ka tegin kõik kodutööd ära ja analüüsisin õpitut oma blogis. Lugesin veidi juurde ka akadeemilist kirjandust, et teemaga süvendatult tutvuda, kuid selleks ei olnud siiski nii palju aega kui oleks tahtnud. Pidasin tähtaegadest kinni. Vahel tegin küll asju viimasel sekundil, aga arvan siiski, et andsin endast asjaolusid arvestades parima. Koormus oli kõikides ainetes kokku ikka päris suur. Lugesin kursusekaaslaste blogisid, ent ei kommenteerinud eriti kellegi mõtteid, sest lihtsalt polnud aega. Katsetasin erinevaid õpikeskkondi, et selgitada välja, kas need sobiksid minu eesmärkide täitmiseks ja analüüsisin töö käigus pidevalt oma tegevust.

Kokkuvõtteks võib öelda, et õppisin nende kolme kuu jooksul päris palju ja andsin endast parima, ehkki aega kippus kogu aeg liiga vähe olema. Väga meeldis see, et õpikeskkondade ja õppedisaini rühmatöö kombineeriti, sest kohati on neid rühmatöid ikka liiga palju.

Advertisements
Posted in Õpikeskkonnad ja -võrgustikud, Sügissemester 2017 | Leave a comment

Rühmatööst

Täna siis kiire kokkuvõte meie õpikeskkondade rühmatööst, rühmaliikmete rollidest ja veidi sellest, mida mina isiklikult töö käigus õppisin.

Väga positiivne on see, et õpikeskkondade ja õppedisaini rühmatööd liideti üheks ja ei tekkinud veel üht rühma, kellega koostööd teha. Nii saame ühe suure tööga kahes erinevas aines tegeleda. Selle rühmatööga on küll selline lugu, et päris alguses õppedisaini tunnis ei saanud üldse aru, mida tegema peame. Siis vahepeal tekkis tunne, et nüüd juba saame aru, mida meilt oodatakse ja kõik on lausa suurepärane, sest meil olid juba plaanid paigas ja prototüübis osaliselt isegi valmis ehitatud, aga viimases õppedisaini kontakttunnis pöörati asjad jälle pahupidi ja saime vist kõik sealt kerge trauma. Vahepeal tekkis isegi selline tunne, et oleme kõik täiesti valesti teinud (tegelikult ikka asi nii hull ei olnud). Päris algusest siiski ei tahtnud ka peale hakata (erinevalt ühest teisest rühmast) ja kuna Katrel õnnestus leida täitsa lihast ja luust õpilased, kes olid nõus koos meiega kogu protsessi läbi tegema, et uurimistöö kirja saada, polnudki mingit võimalust nullist alustada. Nii tegime projekti kaasavast planeerimisest. Meid on rühmas 4 (pluss siis Katre leitud gümnasistid). Terviktegum “Kaasav planeerimine” koosneb erinevatest teemadest, mis said millalgi oktoobris rühmaliikmete vahel ära jagatud. Mulle sattus „Infootsing ja teabenõue“. Algul tundus see üsnagi põnev teema olevat, aga kui päriselt selle kallal töötama hakkasin, nägin, et mingit suurt ja vinget asja sel teemal ikka teha ei anna (peamiselt ajapuuduse ja piiratud oskuste pärast). Olen üsna kindel, et minu osa veel muutub päris palju enne seda kui õppedisainis oma projekti esitlema hakkame.

Töötasime minu arvates täitsa hea tiimina. Ilmselgelt tunneb Katre meist kõige suuremat vastutust, sest projektiga on seotud tema õpilased. Nii on ta leidnud meist kõigist kõige rohkem aega asjaga tegeleda ja meid ka tagant utsitanud. Arutelud, mida kontakttundides ja FB Messengeris pidanud oleme, on olnud huvitavad ja tulemusrikkad. Kogu töö oleme saanud tehtud FB abil ja Google’i erinevaid lahendusi kasutades. Keskkond, kuhu kogu asja ehitasime, on Google Pages. Miks just see, sellest räägime jällegi homses tunnis pikemalt. Kaks peamist põhjust on avatus ja kasutajasõbralikkus. Selles osas olen kindlasti meie rühmast kõige rohkem õppinud, sest näiteks Google Pages’it  ja Tricideri pole ma ise varem kasutanud. Siit tuleb ka üks suur erinevus, mida rühmatöös veidi tunnetasin. Katre ja Melika on otseselt kooliga seotud, Helen vist mitte ja mina kindlasti mitte. Kohati tundub, et teistel on eelis, sest nad kasutavad tundides kõikvõimalikke lahendusi, millega mina näiteks oma töös üldse kokku ei puutu. Helen leiutab ka pidevalt mingeid uusi lahendusi, mille peale mina poleks kunagi tulnud (näiteks ehitas ta meie prototüübi külge kommentaariumi). Teisest küljest ongi see ju õppimiskoht ja mõtlen uute keskkondade ja lahendustega tutvudes tihti, kuidas neid oma töös ära võiks kasutada. Olen päris palju uusi ideid kogunud. Ka tuleb rühmatöös ehk kooliväline vaade mõnikord kasuks.

Õppisin üsna palju erinevate keskkondade ning nende eeliste ja puuduste kohta. Ka veendusin järjekordselt, et sattusin heasse rühma. Olime varem ka koostööd teinud, seega oli lihtne omavahel suhelda. Õppisin palju ajaplaneerimise kohta. Näiteks ka seda, et mitmel rindel toimetades võib end üsna lihtsalt ära lõhkuda. Ma pole mitu aastat haige olnud, viimased nädalad olen aga pidevalt palaviku ja kõikvõimalike haigusnähtudega võidelnud. Haige ka ei saa aga rahulikult olla, sest rühmatöös ei taha ju teisi alt vedada. Kõige rohkem olen aga õppinud seda, kuidas teha tööd sellises olukorras, kus ülesanne pidevalt muutub ja mingit vahepealset tagasisidet ei saa. Lõplik tagasiside antakse alles täitsa lõpus, kus pole võimalik enam midagi parandada. Eks siis näis, kuidas läheb. Meie igatahes andsime olukorda arvestades endast parima.

Link meie prototüübile https://sites.google.com/view/kaasavplaneerimine/avaleht

Õppevara skeem, mille koostas Katre.

Ja esitlus

Advertisements
Posted in Õpikeskkonnad ja -võrgustikud, Sügissemester 2017 | Leave a comment

3. kontakttunni reflektsioon

Alustuseks rääkisime jälle Rogersi innovatsiooni difusioonist. Lugesin just oma eelmised reflektsioonid läbi ja esimeses loengus oli juttu samast teemast. Kuna tegin sel nädalal mingi testi, mis kinnitas, et olen eelkõige visuaalne õppija, kelle jaoks on vaja kogu aeg näha suurt pilti, lisan Mardi loenguslaididelt veel ühe joonise.

Kõver siis illustreerib seda, kuidas erinevad inimesed innovatsiooni suhtuvad. Huvitav oli kuulda seda, et viivitajate grupis on tegelikult ka ilmselt umbes 2% agressiivseid vastutöötajaid. Suurem osa innovatsioonialgatusi sureb Moore’i kuristikku, ehk siis neist ei saa asja, sest pole piisavalt inimesi, kes need omaks võtaks. Alumisel joonisel on näha seda, millistest etappidest koosneb innovatsiooni omaksvõtu protsess. Innovaatorite puhul võib tihti olla nii, et piisab teadmisest ja nad juba võtavad asja kasutusele, jättes vahele veendumise ja otsustamise etapid. Varajase enamuse puhul aga näiteks kulub eri etappidele tunduvalt rohkem aega. Viivitajad ja agressiivsed vastutöötajad aga ei pruugigi teadmisest kaugemale jõuda, sest nad on nii negatiivselt meelestatud, et ei lasegi end veenda.

Veel oli juttu innovatsioonimudelite katsetamisega seoses reliaablusest ja valiidsusest. Need on minu jaoks hästi tuttavad mõisted, sest testimises pean nende peale kogu aeg mõtlema.

Järgnes eksperimentaalne rollimäng ilma igasuguste digivahenditeta. 20 vaprat üliõpilast pandi rollidesse ja kümmekond sai põnevusega toimuvat jälgida. Innovatsiooniks valiti e-eksamid. Seltskonnas olid järgmised tegelased:

 • Uuendaja: uute ideede allikas, käivitaja
 • Muutusagent: ideede populariseerija, vahendaja
 • Kaasamineja: uuenduste varane omaksvõtja
 • Peavool: neutraalsed uuenduste suhtes
 • Pidurdaja: muutused on ebamugavad
 • Reaktsionäär: aktiivne vastuvõitleja, omad huvid
 • Ikoonipurustaja: “vana korra” kibe vastane

Kõrvaltvaatajana nägin üsna kohe ära, kes on innovaator. Mart muidugi valis ka sellise innovaatori, kes sellesse rolli väga hästi sobis. Ka muutusagendid olid hästi äratuntavad. Reaktsionäär ega ikoonipurustaja eriti hästi välja ei paistnud.

Oli täitsa huvitav mäng. Tundub, et aega polnud piisavalt, oleks tahtnud toimuvat veidi pikemalt jälgida, ja võib-olla oleks piisanud ka 10 mängijast. 20 puhul oli veidi keeruline toimuvat jälgida. Kindlasti loeb palju see, millisesse rolli keegi satub. Alati ei pruugi kõik rollis püsida. Kui innovaatoriks on inimene, kes on päriselus ka innovaatori tüüpi, on tunduvalt lihtsam. Selles mõttes käitus Mart kavalalt, sest ta valis õige inimese. Kui innovaatoriks satub inimene, kes on pigem tagasihoidlik ja mitte väga aktiivne, ei pruugi asi õnnestuda. Teisest küljest jälle näitab minu kogemus, et rollimängudes võivad inimesed käituda hoopis teisiti kui tavaliselt, sest nad on rollis. Arutelus oli juttu ka sellest, et meie mängus polnud võimusuhete tasand üldse esindatud. Võib-olla võiks järgmisel korral ka võimusuhted lisada. See annaks kindlasti päris palju juurde.

Edasi vaatasime veel innovatsiooni omaksvõtu kõveraid. Mart ennustas, et e-eksamitega kukume auku aastal 2021. Hetkel panustab riik miljoneid EIS-i arendusse ja e-testimisse, aga peagi saavad rahad otsa. Täitsa põnev, mis siis edasi saab. Ilmselt jällegi osa tehtud arendustest lähevad kasutusse, osa mitte.

Loengu teises pooles tutvustas Mart selliseid mudeleid nagu TAM2, CBAM, RAT ja SAMR. Selgus, et peame nendest ühe võtma aluseks oma rühmatöös, kus tuleb teatud organisatsiooni olukorda kaardistada. Korraks tekkis tunne, et mitte midagi ei saa aru, aga tegime rühmatööd ja panime edasised plaanid paika. Mardilt saime kinnituse, et oleme õigel teel, seega on selge, kuidas täpsemalt edasi tegutseda.

Advertisements
Posted in Innovatsioonitehnoloogiad, Sügissemester 2017 | Leave a comment

The Technology Integration Matrix (TIM)

TIM mudeli lühiülevaade

TIM mudel töötati välja 2006. aastal Ameerikas (mudeli sünnikoht on Florida Center for Instructional Technology). Mudeli uuendatud versioon tehti avalikuks 2011. aastal. Tegemist on üldhariduskoolide konteksti sobiva mudeliga. Antud maatriksi abil saab analüüsida tehnoloogia kasutamist selleks, et õppimist efektiivsemaks muuta.

Mudel koosneb viiest tehnoloogia integreerimise tasandist ja viiest õpikeskkonda kirjeldavast omadusest.

Viis tehnoloogia integreerimise tasandit (madalamast kõrgemaks) on:

 1. Sisenemine (Entry)
 2. Adopteerimine või omandamine (Adoption)
 3. Adapteerimine (Adaptation)
 4. Infusioon (Infusion)
 5. Transformatsioon (Transformation)

Viis õpikeskkonda iseloomustavat omadust on:

 1. aktiivõpe (Active Learning)
 2. koostöine õppimine (Collaborative Learning)
 3. konstruktiivne õpe (Constructive Learning)
 4. autentne õppimine (Authentic Learning)
 5. eesmärgist lähtuv õpe (Goal-Directed Learning)

Joonised pärinevad siit

Oluline on meeles pidada seda, et ka madalamatel tasemetel saab väga hästi õpetada ja õppida.

Maatriksile lisaks on töötatud välja TIM-O tööriist (TIM Observation
Instrument), mis on interaktiivne tööriist tunnivaatluseks ja nähtu hindamiseks. Ka on käsil töö teise tööriistaga, millel nimeks Technology Comfort Measure (TCM). Antud tööriist võimaldab hinnata seda, kui mugavalt õpetaja end tehnoloogiat kasutades tunneb.

Eelised

 • olemas on mudelil põhinevad põhjalikud maatriksid, mis lähtuvad kas õpetajast, õpilasest või õpikeskkonnast
 • juures on videod, mis illustreerivad tehnoloogia integratsiooni erinevates ainetes erinevatel tasemetel

Puudused

 • kuna maatriksil on juures väga palju lisamaterjale, võtab mudeliga tutvumine palju aega
 • tegemist on võrdlemisi suure ja keerulise mudeliga, mille rakendamine päriselus võib keeruliseks osutuda

Kasutatud kirjandus

Technology Integration Matrix webpage

Welsh, James,  Harmes, J. Christine and Winkelman, R., 2011. Florida’s Technology Integration Matrix. URL

 

Advertisements
Posted in Innovatsioonitehnoloogiad, Sügissemester 2017 | Leave a comment